Урок 26. Возвратные глаголы.

ВИДЕО

ТЕОРИЯ

Источник: учебник Самоучитель латышского языка для начинающих. Автор Дина Эзериня

ПРАКТИКА

Упражнение №1.
Раскройте скобки, поставьте возвратные глаголы в форме es, tu, jūs в настоящем времени и ответьте на поставленные вопросы. Ответы запишите в комментариях и я их проверю.

 1. Es (skatīties) ______________ raidījumu par horoskopiem.
  Kādu raidījumu tu ______________? Kādu raidījumu jūs _________________?
 2. Es (vēlēties) ______________ aizbraukt uz Itāliju.
  Uz kurieni tu ______________ aizbraukt? Uz kurieni jūs ______________ aizbraukt?
 3. Es (priecāties) ______________, ka bērni ir veseli.
  Par ko tu ______________? Par ko jūs ______________?
 4. Es (klausīties) ______________ “Bītlus”.
  Ko tu ______________? Ko jūs ______________?
 5. Es (mācīties) ______________ angļu valodu.
  Ko tu ______________? Ko jūs ______________?
 6. Parasti es (sauļoties) ______________ jūrmalā.
  Kur tu ______________? Kur jūs ______________?
 7. Es intensīvi (nodarboties) ______________ ar peldēšanu.
  Ar ko tu ______________? Ar ko jūs ______________?
 8. Dažreiz es (neatcerēties) ______________ kaut kādus svarīgus faktus.
  Vai tu vienmēr visu  ______________? Vai jūs vienmēr visu  ________________?
 9. Es (atbrīvoties) ______________ no liekām mantām.
  Vai tu ______________ no liekām mantām? Vai jūs ______________ no liekām mantām?
 10. Es (uzticēties) ______________ saviem draugiem.
  Vai tu ______________ saviem draugiem? Vai jūs ______________ saviem draugiem?  
 11. Es (izskatīties) ______________ labi, kad esmu priecīga.
  Kad tu ______________ labi? Kad jūs ______________ labi?
 12. Pa telefonu es visbiežāk (sarunāties) ______________ ar kolēģiem.
  Ar ko tu visbiežāk ______________ pa telefonu? Ar ko jūs visbiežāk __________________ pa telefonu?
 13. Es bieži (piedalīties) ______________ loterijās.
  Vai tu bieži ______________  loterijās? Vai jūs bieži ______________  loterijās?
 14. Es (izvēlēties) ______________ gaišas krāsas apģērbus.
  Kādas krāsas apģērbus tu ____________? Kādas krāsas apģērbus jūs ______________

Упражнение №2.
Из данных слов составьте предложения в настоящем времени.

1. Viņa, atcerēties, sava bērnība.
2. Viņš, piedalīties, visi pasākumi.
3. Mēs, priecāties, par, jūsu, panākumi.
4. Jūs, brīnīties, par, zemas cenas.
5. Veikali, parādīties, jauni iPhone telefoni.
6. Tu, konsultēties, ar, savi partneri.
7. Viņa, precēties, ar savs klasesbiedrs.
8. Mamma, skatīties, pa, logs.
9. Mēs, izvēlēties, dāvana, vectēvs.
10. Vai, jūs, taisīties, uz, pikniks?

Упражнение №3.
Раскройте скобки и поставьте глаголы в настоящее время.

1. Vai tu (skatīties) _____________ filmu “Gredzenu Pavēlnieks”?
2. Viņš (piedalīties) _____________ sacensībās.
3. Situācija (mainīties) _____________.
4. Vai tu (atcerēties) _____________ kads mums ir mājas darbs?
5. Kādu mūziku tu (klausīties) _____________?
6. Man (gribēties) _____________ satikt tevi.
7. Es bieži (sazvanīties) _____________ ar savu māsu.
8. Viņš (priecāties) _____________, ka tu viņam pazvanīji.

Источник: учебник Самоучитель для всех. Автор Лиене Лиегениеце.

ОСТОРОЖНО! ОТВЕТЫ:

Упражнение №1.

 1. Es skatītos raidījumu par horoskopiem.
  Kādu raidījumu tu skaties? Kādu raidījumu jūs skatāties?
 2. Es vēlos aizbraukt uz Itāliju.
  Uz kurieni tu vēlies aizbraukt? Uz kurieni jūs vēlaties aizbraukt?
 3. Es priecājos, ka bērni ir veseli.
  Par ko tu priecājies? Par ko jūs precājaties?
 4. Es klausos “Bītlus”.
  Ko tu klausies? Ko jūs klausāties?
 5. Es mācos angļu valodu.
  Ko tu mācies? Ko jūs mācāties?
 6. Parasti es sauļojos jūrmalā.
  Kur tu sauļojies? Kur jūs sauļojaties?
 7. Es intensīvi nodarbojos ar peldēšanu.
  Ar ko tu nodarbojies? Ar ko jūs nodarbojaties?
 8. Dažreiz es neatceros kaut kādus svarīgus faktus.
  Vai tu vienmēr visu atceries? Vai jūs vienmēr visu atceraties?
 9. Es atbrīvojos no liekām mantām.
  Vai tu atbrīvojies no liekām mantām? Vai jūs atbrīvojaties no liekām mantām?
 10. Es uzticos saviem draugiem.
  Vai tu uzticies saviem draugiem? Vai jūs uzticaties saviem draugiem?  
 11. Es izskatos labi, kad esmu priecīga.
  Kad tu izskaties labi? Kad jūs izskatāties labi?
 12. Pa telefonu es visbiežāk sarunājos ar kolēģiem.
  Ar ko tu visbiežāk sarunājies pa telefonu? Ar ko jūs visbiežāk sarunājaties pa telefonu?
 13. Es bieži piedalos loterijās.
  Vai tu bieži piedalies loterijās? Vai jūs bieži piedalāties  loterijās?
 14. Es izvēlos gaišas krāsas apģērbus.
  Kādas krāsas apģērbus tu izvēlies? Kādas krāsas apģērbus jūs izvēlaties?

Упражнение №2.

1.Viņa atceras savu bērnību.
2. Viņš piedalās visos pasākumos.
3. Mēs priecājamies par jūsu panākumiem.
4. Jūs brīnāties par zemām cenām.
5. Veikalos parādās jauni iPhone telefoni.
6. Tu konsultējies ar saviem partneriem.
7. Viņa precējas ar savu klasesbiedru.
8. Mamma skatās pa logu.
9. Mēs izvēlāmies dāvanu vectēvam.
10. Vai jūs taisāties uz pikniku?

Упражнение №3.

1. Vai tu skaties filmu “Gredzenu Pavēlnieks”?
2. Viņš piedalās sacensībās.
3. Situācija mainās.
4. Vai tu atceries kads mums ir mājas darbs?
5. Kādu mūziku tu klausies?
6. Man gribas satikt tevi.
7. Es bieži sazvanos ar savu māsu.
8. Viņš priecājas, ka tu viņam pazvanīji.

 

Оставить отзыв.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.