Урок 5. Указательные и притяжательные местоимения.

ВИДЕО

ТЕОРИЯ

Источник: учебник Самоучитель для всех. Автор Лиене Легениеце.

ПРАКТИКА

УПРАЖНЕНИЕ №1
Вставьте пропущенные указательные местоимения tas-tā-tie-tās.

___ ir ģimene. ___ ir mēneši. ___ ir lidmašīna. ___ ir draugi. ___ ir rudens. ___ ir pilsētas. ___ ir vilciens. ___ ir veikali. ___ ir ziema. ___ ir grāmatas. ___ ir tantes. ___ ir pirmdiena. ___ ir mazbērni. ___ ir rīts. ___ ir onkuļi. ___ ir nedēļa. ___ ir radinieki. ___ ir rudens. ___ ir maijs. ___ ir lietus. ___ ir skapji. ___ ir ceļojums. ___ ir stacijas.

УПРАЖНЕНИЕ №2
Составьте предложения по образцу.
Образец: saruna. Tā ir saruna. Tās ir sarunas.

Cilvēks. Grāmatnīca. Restorāns. Brālēns. Vakars. Universitāte. Vectētiņš. Iela. Māsīca. Sievastēvs.

УПРАЖНЕНИЕ №3
Преобразуйте местоимения в скобочках в притяжательные местоимения (я-мой, ты-твой, он-его и т.д.)

Māja (mēs). Bērni (es). Senči (tu). Meita (viņš). Dēls (viņa). Kafejnīca 9viņi). Sabiedrība (jūs). Ceļojums (es). Soma (es). Skapji (viņi). Meitenes (es). Šalle (viņa). Skola mēs). Balss (viņš). Acis (tu). Debesis (mēs). Ausis (jūs). Durvis (viņa). Naktis (tu).

УПРАЖНЕНИЕ №4
Переведём наш первый хоть и “сухой”, но всё же текст. smile

Привет! Меня зовут Лаима. Это моя семья. Это мой папа Андрис. Это моя мать Илзе. Это мой брат Аигарс. Это моя сестра Мадара. Это мои дядя и тётя. Это их дети. Пока.

ОСТОРОЖНО! ОТВЕТЫ:

УПРАЖНЕНИЕ №1
Tā ir ģimene. Tie ir mēneši. Tā ir lidmašīna. Tie ir draugi. Tas ir rudens. Tās ir pilsētas. Tas ir vilciens. Tie ir veikali. Tā ir ziema. Tās ir grāmatas. Tās ir tantes. Tā ir pirmdiena. Tie ir mazbērni. Tas ir rīts. Tie ir onkuļi. Tā ir nedēļa. Tie ir radinieki. Tas ir rudens. Tas ir maijs. Tas ir lietus. Tie ir skapji. Tas ir ceļojums. Tās ir stacijas.

УПРАЖНЕНИЕ №2
Tas ir cilvēks – Tie ir cilvēki. Tā ir grāmatnīca – Tās ir grāmatnīcas. Tas ir restorāns – Tie ir restorāni. Tas ir brālēns – Tie ir brālēni. Tas ir vakars -Tie ir vakari. Tā ir universitāte – Tās ir universitātes. Tas ir vectētiņš – Tie ir vectētiņi. Tā ir iela – Tās ir ielas. Tā ir māsīca – Tās ir māsīcas. Tas ir sievastēvs – Tie ir sievastēvi.

УПРАЖНЕНИЕ №3
Mūsu māja. Mani bērni. Tavi senči. Viņa meita. Viņas dēls. Viņu kafejnīca. Jūsu sabiedrība. Mans ceļojums. Mana soma. Viņu skapji. Manas meitenes. Viņas šalle. Mūsu skola. Viņa balss. Tavas acis. Mūsu debesis. Jūsu ausis. Viņas durvis. Tavas naktis.

УПРАЖНЕНИЕ №4
Sveiki/čau! Mani sauc Laima. Tā ir mana ģimene. Tas ir mans tēvs Andris. Tā ir mana māte Ilze. Tas ir mans brālis Aigars. Tā ir mana māsa Madara. Tie ir mani onkulis un tante (или tas ir mans onkulis un tā ir mana tante). Tie ir viņu bērni. Atā.

Оставить отзыв.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.