Урок 16. Порядковые числительные

ВИДЕО

ТЕОРИЯ

В Локативе окончания -ais и -ā меняются на -ajā.

ПРАКТИКА

Упражнение №1.
Поставьте правильное окончание.

pirm- (stāvs, trolejbuss, vietas, lappuse)
otr- (marts, ēdieni, rindas, eksāmens)
treš- (varianti, dzīvoklis, kabinets, Olimpiskās spēles)
ceturt- (numurs, autobuss, biļete, ritenis)
piekt- (cilvēks, diena, bērns)
sest- (iPhone (aifons), grāmata,  Ziemassvētki)
septīt- (aprīlis, ziema, skola, dators)
astot- (klases, gadi, krēsls, reiss)
devīt- (kase, punkts, uzdevums, tablete)
desmit- (māja, attēls, kanāls)

Упражнение №2.
Напишите, когда это произошло.

1940.gadā, 1946.gadā, 1921.gadā, 1977.gadā, 2002.gadā, 1989.gad, 1990.gadā, 1994.gadā, 1963.gadā, 1935.gadā, 1999.gadā, 2018.gadā, 1997.gadā, 2004.gadā, 2001.gadā.

Упражнение №3.
Ответьте на вопросы. Ответы напишите в комментариях. 

Kurā gadā un datumā Jūs …

esat dzimis/dzimusi?
pirmo reizi aizgājāt uz skolu?
pirmo reizi aizgājāt uz universitāti?
sākāt mācīties latviešu valodu?
precējāties?
pēdējo reizi bijāt koncertā?
pēdējo reizi bijāt ceļojumā?
sākāt strādāt?
redzējāt savus klasesbiedrus?

Упражнение №4.
Напишите порядковые числительные словами.

3. stāvs, 7. vieta, 9. numurs, 12. rinda, 36. kanāls, 13. dzīvoklis, 100. klients, 4. viesis, 10.klase, 1. ēdieni, 2. izeja, 3. variants, 2. darbs, 20. diena, 146. lappuse, 8. nodaļa, 2.iespēja, 11. vēstule. 4. mēnesis, 5. gads, 22. diena, 3. biļete, 6. prezidents.

Упражнение №5.
Раскройте скобки и поставьте слова в правильный падеж (Ном. или Лок.).

Piemērs: Es mācos otrajā kursā (2.kurss).

 1. Kur notiek latviešu valoda? – ________________________ (10. kabinets).
 2. Kura stunda ir angļu valoda? – ______________________ (3.stunda).
 3. Skolā _______________ (5.kabinets) un __________________ (6.kabinets) ir blakus.
 4. Bibliotēka ir ___________________ (1.stāvs).
 5. Bioloģijas un ķīmijas stunda notiek __________________ (7.kabinets)
 6. Vai tava māsa studē _____________________ (1.kurss)?
 7. Mans dēls mācās ____________________ (12.klase).
 8. Vai ________________ (10.), _______________ (11.) un ________________ (12.) kabinets ir ______________ (1. stāvs)? – Nēs, šie kabineti ir ______________ (2.stāvs).
 9. Viņam dzimšanas diena ir (4.decembris) __________________________ .
 10. Mēs gribam dzīvot (9.stāvs) _________________________________________
 11. (32.dzīvoklis) ____________________________________ dzīvo labi kaimiņi.
 12. Šodien ir (20.aprīlis) _______________________________________________

ОСТОРОЖНО! ОТВЕТЫ:

Упражнение №1.

pirmais stāvs, pirmais trolejbuss, pirmās vietas, pirmā lappuse.
otrais marts, otrie ēdieni, otrās rindas, otrais eksāmens.
trešie varianti, trešais dzīvoklis, trešais kabinets, trešās Olimpiskās spēles.
ceturtais numurs, ceturtais autobuss, ceturtā biļete, ceturtais ritenis.
piektais cilvēks, piektā diena, piektais bērns.
sestais iPhone (aifons), sestā grāmata, sestie Ziemassvētki.
septītais aprīlis, septītā ziema, septītā skola, septītais dators.
astotās klases, astotie gadi, astotais krēsls, astotais reiss.
devītā kase, devītais punkts, devītais uzdevums, devītā tablete.
desmitā māja, desmitais attēls, desmitais kanāls.

Упражнение №2

Tas notika…
1940.gadā – tūkstoš deviņsimt četrdesmitajā gadā
1946.gadā – tūkstoš deviņsimt četrdesmit sestajā gadā
1921.gadā – tūkstoš deviņsimt divdesmit pirmajā gadā
1977.gadā – tūkstoš deviņsimt septiņdesmit septītajā gadā
2002.gadā – divtūkstoš otrajā gadā
1989.gadā – tūkstoš deviņsimt astoņdesmit devītajā gadā
1990.gadā – tūkstoš deviņsimt deviņdesmitajā gadā
1994.gadā – tūkstoš deviņsimt deviņdesmit ceturtajā gadā
1963.gadā – tūkstoš deviņsimt sešdesmit trešajā gadā
1935.gadā – tūkstoš deviņsimt trīsdesmit piektajā gadā
1999.gadā – tūkstoš deviņsimt deviņdesmit devītajā gadā
2018.gadā – divtūkstoš astoņpadsmitajā gadā
1997.gadā – tūkstoš deviņsimt deviņdesmit septītajā gadā
2004.gadā – divtūkstoš ceturtajā gadā
2001.gadā – divtūkstoš pirmajā gadā

Упражнение №4.

Trešais stāvs, septītā vieta, devītais numurs, divpadsmitā rinda, trīsdesmit sestais kanāls, trīspadsmitais dzīvoklis, simtais klients, ceturtais viesis, desmitā klase, pirmie ēdieni, otrā izeja, trešais variants, otrais darbs, divdesmitā diena, simt četrdesmit sestā lappuse, astotā nodaļa, otrā iespēja, vienpadsmitā vēstule, ceturtais mēnesis, piektais gads, divdesmit otrā diena, trešā biļete, sestais prezidents.

Упражнение №5.

 1. Kur notiek latviešu valoda? – Desmitajā kabinetā.
 2. Kura stunda ir angļu valoda? – Trešā stunda.
 3. Skolā piektais kabinets un sestais kabinets ir blakus.
 4. Bibliotēka ir pirmajā stāvā.
 5. Bioloģijas un ķīmijas stunda notiek septītajā kabinetā.
 6. Vai tava māsa studē pirmajā kursā?
 7. Mans dēls mācās divpadsmitajā klasē.
 8. Vai desmitais, vienpadsmitais un divpadsmitais kabinets ir pirmajā stāvā? – Nē, šie kabineti ir otrajā stāvā.
 9. Viņam dzimšanas diena ir ceturtajā decembrī.
 10. Mēs gribam dzīvot devītajā stāvā.
 11. Trīsdesmit otrajā dzīvoklī dzīvo labi kaimiņi.
 12. Šodien ir divdesmitais aprīlis.

 

Оставить отзыв.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.