October 3, 2014

Повеселимся!

Zālītei ir zaļa krāsa, zaļai krāsai zila māsa, zilai māsai balta meita, baltai meitai raiba kleita, raibai kleitai viegla gaita, vieglai gaitai jautra aita, jautrai aitai draugs ir tieķis, draugam teķim cauras zeķes, caurām zeķēm – šausmas! – tālāk nav ne jausmas…  Jānis Baltvilks _______________________________________________________________________________________ А, теперь, внимание, мой абсолютно […]