Svarīgi vārdi visiem laikiem un tautām

Svarīgi vārdi visiem laikiem un tautām!
Lai šie vārdi jums izklausās kā apliecinājumi!❤️

Важные слова для всех времен и народов!
Пускай эти слова звучат у вас как аффирмации!❤️

Miers – Мир
Brīvība – Свобода
Draudzība – Дружба
Mīlestība – Любовь
Godīgums – Честность
Dzīve – Жизнь

Оставить отзыв.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.