Сборник рождественских песен на латышском. Часть 2

Ну как, удалось услышать знакомые слова в первой части музыкального сборника?

Тогда вот вам добавка! smile Постаралась отобрать только самые популярные и хорошие песни, которые нравятся и самой тоже.

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’
Pie silītes Betlemē visi nu klāt!
To prieku lai katris nu sirsniņā jūt,
Ka debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

Ak eita tur kūtī pie silītes ar’,
Pie svecītes gaismiņas skatīties var,
Ka autiņi tīri tur bērniņu sedz,
Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

Tur guļ viņš, ak bērni, uz salmiem un sien’,
Un Marija, Jāzeps to skata arvien,
Tur ganiņi ienāk un ceļos tie krīt
Un eņģeļi dzied gaisā: nu Dievs pie jums mīt.

Ak metieties ceļos kā gani ir jūs
Un salieciet rociņas, pateikt jums būs,
Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:
“Tev’ mīlējam, bērniņ, kas autiņos tīts.”

Ko dosim, mēs bērni, ko dāvāsim tam?
Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaule dod,
Bet sirdi tik šķīstu, kas godāt tev’ prot.

Vējš klajumā sniega pārslas izmētā
Uzsviež gaisā nebēdā
Tam nodomā egles zarus izrotāt
Priekā visiem likt uzdziedāt

Kur vēju likt klusā vakarā
Kad visiem cits padomā
Pārslas krīt un putina
Mežu pļavas izrotā

Vējš pilsētā kamanām brauc
Un stipri skaļi sauc
Kā zināt man kur zvaigzni likt
Lai redzēt varētu

Lai tā mirdz un vizuļo
Klusu sapni izlolo
Visiem prieks, ka tik spoži
Vējš tiem gaismu atnesa

Vējš neziņā beidzot rimst
Un uz mājām brien
Tam nodomā vairs nav nekā
Kur lai prieku atrod tam

Tad vēju sauc citā klajumā
Nāc ar mums rotaļā
Vējš atkal dzimst klusā vakarā
Sniega pārslu ielokā

Rau, baltas pūkas no gaisa nāk
Un jautri juku jukām virpuļojot sāk
Tās maigās sniega pārsliņas
Stūrainas, starainas, zvaigžņainas.

Sniegs, pirmais sniegs.
Tās griežas un dejo uz nebēdu
Vējš spēlē tām dejas mūziku.
Un diedamas daiļi un burvīgi

Pār zemi tās klāj baltu villaini.
Sniegs, pirmais sniegs.
Lūk, zēni jau šurpu kā spārnoti drāz.
Dažs nerātnis līdzbiedri kupenā gāž

Cits otram ar piku pa muguru šauj.
Cits lielu sniegavīru krauj.
Sniegs, pirmais sniegs.
Skan smiekli un čaloņa apkārtnē

Gaist bēdas un rūpes ik dvēselē
To darīja maziņas pārsliņas
Stūrainas, starainas, zvaigžņainas.
Sniegs, pirmais sniegs.

Tu mazā, klusā Betlēme,
Uz tevi domas slīd,
Redz šonakt visa pasaule:
Pār tevi gaisma spīd.

Šai gaismā brīnišķīgā,
Kas tumsas varu lauž,
Dzīst rētas, atplaukst cerība,
Sirds jaunu dienu jauž.

Šai naktī Kristus piedzimis,
To debess draudze sveic,
Kā bērniņš Viņš ir atnācis
Pie tiem, kas Dievu teic.

Virs zemes ienaids rimis,
Un cilvēkiem labs prāts,
Jo Dieva Dēls ir atnācis,
Kā sen bij sludināts.

Lai katrā sirdī gaiši skan
Šī Ziemassvētku vēsts:
Dievs piedevis ir tev un man,
Ir grēku parāds dzēsts!

Lai slava tam, kas nācis
No debess augstumiem
Kā cilvēks šeit starp cilvēkiem,
Lai mieru nestu tiem.

Tu mazā, klusā Betlēme,
Uz tevi domas slīd,
Redz šonakt visa pasaule:
Tur Kristus zvaigzne spīd.

Kaut nakts vēl liekas gara,
Aiz tumsas diena aust:
Dievs visus mūs ir mīlējis,
Ej Viņa slavu paust!

Оставить отзыв.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.