Category Archives: Поэзия

Es būšu parkā par solu. Skujenieks

Es būšu parkā par solu. Skujenieks

Разогреваемся перед следующим выпуском «Dungojam kopā». 
P.S. догадались ли, о каком исполнителе пойдёт речь? smile 

es būšu parkā par solu
kad sniegi nokusīs
es būšu parkā par solu
kad sodrējains lietus līs
es būšu parkā par solu
kad pumpuri atplīsīs
es būšu parkā par solu
kad sētnieki runčus dzīs
es būšu parkā par solu
kad saule brēks debesīs
es būšu parkā par solu
trīs tūkstoš naktis vai trīs
bet ja reiz tava roka
man atzveltni noglāstīs
tad es vairs neapsolu
ka būšu parkā par solu

© Knuts Skujenieks

knuts skujenieks

Дословный перевод:

Я буду в парке скамейкой
когда снега растают
Я буду в парке скамейкой
когда сажевый дождь будет лить
Я буду в парке скамейкой
когда почки оторвутся
Я буду в парке скамейкой
когда дворники котов будут гнать
Я буду в парке скамейкой
когда солнце будет вопить в небе
Я буду в парке скамейкой
три тысячи ночей или три
но если однакжды твоя рука
мой подлокотник погладит
тогда я больше не обещаю,
что буду в парке скамейкой

 

 

 

 

 

Ноты к рождественским / новогодним песням

Ноты к рождественским / новогодним песням

Добавляю вам тексты и ноты в красивом оформлении к новогодне-рождественским песням, которые были в предыдущих постах  smile  _pc3uwUNV5A 8c30TyFmDTk kCbisOios0o PWugYgwzcxA

© Apgāds Zvaigzne ABC
Skaista esi, eglīte!
Māksliniece Agija Staka

Сборник рождественских песен на латышском. Часть 2

Сборник рождественских песен на латышском. Часть 2

Ну как, удалось услышать знакомые слова в первой части музыкального сборника? 

Тогда вот вам добавка! smile Постаралась отобрать только самые популярные и хорошие песни, которые нравятся и самой тоже. 

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’
Pie silītes Betlemē visi nu klāt!
To prieku lai katris nu sirsniņā jūt,
Ka debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

Ak eita tur kūtī pie silītes ar’,
Pie svecītes gaismiņas skatīties var,
Ka autiņi tīri tur bērniņu sedz,
Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

Tur guļ viņš, ak bērni, uz salmiem un sien’,
Un Marija, Jāzeps to skata arvien,
Tur ganiņi ienāk un ceļos tie krīt
Un eņģeļi dzied gaisā: nu Dievs pie jums mīt.

Ak metieties ceļos kā gani ir jūs
Un salieciet rociņas, pateikt jums būs,
Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:
“Tev’ mīlējam, bērniņ, kas autiņos tīts.”

Ko dosim, mēs bērni, ko dāvāsim tam?
Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaule dod,
Bet sirdi tik šķīstu, kas godāt tev’ prot.

Vējš klajumā sniega pārslas izmētā	
Uzsviež gaisā nebēdā
Tam nodomā egles zarus izrotāt
Priekā visiem likt uzdziedāt

Kur vēju likt klusā vakarā
Kad visiem cits padomā
Pārslas krīt un putina	
Mežu pļavas izrotā

Vējš pilsētā kamanām brauc	
Un stipri skaļi sauc
Kā zināt man kur zvaigzni likt
Lai redzēt varētu

Lai tā mirdz un vizuļo
Klusu sapni izlolo
Visiem prieks, ka tik spoži
Vējš tiem gaismu atnesa

Vējš neziņā beidzot rimst
Un uz mājām brien
Tam nodomā vairs nav nekā
Kur lai prieku atrod tam

Tad vēju sauc citā klajumā 
Nāc ar mums rotaļā
Vējš atkal dzimst klusā vakarā
Sniega pārslu ielokā

Rau, baltas pūkas no gaisa nāk
Un jautri juku jukām virpuļojot sāk 
Tās maigās sniega pārsliņas
Stūrainas, starainas, zvaigžņainas. 
Sniegs, pirmais sniegs.

Tās griežas un dejo uz nebēdu
Vējš spēlē tām dejas mūziku. 
Un diedamas daiļi un burvīgi
Pār zemi tās klāj baltu villaini. 
Sniegs, pirmais sniegs.

Lūk, zēni jau šurpu kā spārnoti drāz.
Dažs nerātnis līdzbiedri kupenā gāž
Cits otram ar piku pa muguru šauj. 
Cits lielu sniegavīru krauj.
Sniegs, pirmais sniegs.

Skan smiekli un čaloņa apkārtnē 
Gaist bēdas un rūpes ik dvēselē
To darīja maziņas pārsliņas
Stūrainas, starainas, zvaigžņainas. 
Sniegs, pirmais sniegs.

Tu mazā, klusā Betlēme,
Uz tevi domas slīd,
Redz šonakt visa pasaule:
Pār tevi gaisma spīd.
Šai gaismā brīnišķīgā,
Kas tumsas varu lauž,
Dzīst rētas, atplaukst cerība,
Sirds jaunu dienu jauž.

Šai naktī Kristus piedzimis,
To debess draudze sveic,
Kā bērniņš Viņš ir atnācis
Pie tiem, kas Dievu teic.
Virs zemes ienaids rimis,
Un cilvēkiem labs prāts,
Jo Dieva Dēls ir atnācis,
Kā sen bij sludināts.

Lai katrā sirdī gaiši skan
Šī Ziemassvētku vēsts:
Dievs piedevis ir tev un man,
Ir grēku parāds dzēsts!
Lai slava tam, kas nācis
No debess augstumiem
Kā cilvēks šeit starp cilvēkiem,
Lai mieru nestu tiem.

Tu mazā, klusā Betlēme,
Uz tevi domas slīd,
Redz šonakt visa pasaule:
Tur Kristus zvaigzne spīd.
Kaut nakts vēl liekas gara,
Aiz tumsas diena aust:
Dievs visus mūs ir mīlējis,
Ej Viņa slavu paust!

Сборник рождественских песен на латышском. Часть 1

Сборник рождественских песен на латышском. Часть 1

Ну что, уже успели выучить слова?

Ну ничего, ведь в любой рождественской песне можно услышать добрую половину всех этих слов, так что вслушиваемся и ищем знакомые слова! smile 

Mežus pārklāj sniegs,
Lāčiem ziemas miegs,
Gaiss tik skanīgs, salts,
Viss tik tīrs un balts.

Tālu ziemeļos
Pārslu puteņos,
Tur, kur slejas kupenas,
Tur zvani iešķindas.

Zvaniņš skan, zvaniņš skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.

Te no ziemeļiem
Pāri klajumiem,
Zvaigžņu staru šķilts,
Rodas gaismas tilts!

Un no tālienes
Vēsma skaņas nes,
Briežu vilktas tuvojas
Tur sapņu kamanas.

Zvaniņš skan, zvaniņš skan,
Ziemassvētki brauc:
Dāvanas būs tev un man,
Visi bērni sauc.

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu pastāvīga esi —
Tu zaļo ziemas aukstumā
Tāpat kā vasar’ karstumā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu pastāvīga esi.

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu manim patikt vari.
No Ziemassvētku eglītes
Man spīd daudz gaišas svecītes.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu manim patikt vari.

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca —
Pastāvība un cerība
Dod spēku skumjā nestundā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca.

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.

Klusa nakts, svēta nakts 
Visi dus, nomodā 
Vēl ir Jāzeps un Marija 
Kūtī Dāvida pilsētā 
Jēzus silītē dus 
Jēzus silītē dus 

Klusa nakts, svēta nakts 
Ganiem Dievs novēl pats 
Dzirdēt eņģeļus slavējam 
Tuvu, tālu skandinām 
Kristus-glābējs ir klāt 
Kristus-glābējs ir klāt 

Klusa nakts, svēta nakts 
Dieva dēls, tava acs 
Mirdz mums dievišķā skaidrībā 
Nu ir dvēsele pestīta 
Jo tu dzimis par mums 
Jo tu dzimis par mums 

Klusa nakts, svēta nakts 
Jēzus silītē dus

Lai aiz loga ir laiks cik briesmīgs,
Un uguns mums tik silti liesmo,
Un valda tāds mājīgs prieks.

Lai tik snieg,
Lai tik snieg,
Lai tik snieg...

šie nebaržas tik šai naktī,
Egle mirdz kā zelta kaktus,
Un tava tik gaiša tiek.

Lai tik snieg,
Lai tik snieg,
Lai tik snieg...

ārā skaisti šie mirkļi šķiet,
ārā neganti puteņi zied,
ārā turi tu mani ciet,
Negribas projām vairs iet,
Un kamēr sveces dzirkstī,
Skan mani, tavi pirksti,
Kamēr sirdsuguns mīlēt liek.

Lai tik snieg,
Lai tik snieg,
Lai tik snieg...

Имантс Зиедонис

Имантс Зиедонис

Долго шла к переводу этого белого стихотворения. Давно я уже упоминала это стихотворение и высказывала своё мнение о нём.

Цитирую: «Очень сильная вещь. Стоит выучить язык, чтобы понимать такие мощные тексты. Возможно соберусь когда-нибудь перевести. А те, кто знает язык, могу сказать, что по-моему здесь как нельзя лучше отображается менталитет и сущность латышского народа.»

Наконец я решилась взяться за перевод.
Изначально я знала, что на русском оно не будет звучать настолько мощно, как на латышском языке. Возможно это потому что я не писатель и не поэт. Скорее всего кто-то мог бы это сделать гораздо лучше, чем я. Но я очень хотела передать вам хотя бы чуточку того смысла, который вложил Imants Ziedonis.

Не буду растягивать более и оставляю вас наедине с ним и самим собой. Здесь есть о чём подумать.

 

…..Es jums saku: dziediet! Dziediet, kad jums ir labi. Bet visvairāk dziediet, kad jātiek pāri nejēdzībai. 

Dziediet acīs tam, kas jūs lamā. Gavilējiet savā pārākumā, kad jūs sit. Es to ļoti labi atceros. Es biju mazs puika un redzēju pa istabas logu: kaimiņu māte sita savu dēlu. Viņš stāvēja pie klēts stūra un dziedāja. Māte viņu sita ar tādu kā stibu, kā slotas kātu, un viņš smējās un dziedāja. Viņa sita, un viņš dziedāja; viņa piegura, un viņš dziedāja. Tad viņa nolaida rokas un viņš dziedāja, noglāstīja savus sadauzītos plecus un aizgāja dziedādams.

Dziediet pārpildītos trolejbusos (nolādēti gribas savas dusmas izdziedāt!). Un, ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksājiet!

Dziediet, kad jūs dzerat. Aiz skumjām, aiz garlaicības jūs dzerat. Jūs varat pusstopu izdzert, bet vai jūs varat pusstopu izdziedāt?

Dziediet pie kapa. Ko jūs klusējat? Dziediet!
Viņš nedzird.
Ne viņam. Dziediet, ne viņam aizejot, bet jums paliekot. Ne par skujām kapā, bet par to lapu galotnē. Sev, dzīvie! – jums dziesma ir vajadzīga, ne viņam.

Kad jūs naktī pamostaties, lakstīgalas dzied. Redziet, arī naktī ir dziesma. Vai jūs dziedat tikai no rītiem tās saulainās? Bet dusmu dziesmas, un izmisuma dziesmas, un  uzbrukuma dziesmas? Jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas?

Vai jūs jau esat uzvarējuši, kad dziedat tikai no rītiem? Vai uzvarēti, ka nedziedat  nemaz?……. 

 

Я вам говорю: пойте! Пойте, когда вам хорошо. Но больше всего пойте, когда надо преодолеть трудности.

Пойте в глаза своему обидчику. Торжествуйте над ним, когда вас бьют.

Я это очень хорошо помню. Я был маленьким мальчиком и видел из окна комнаты: соседская мать била своего сына. Он стоял у амбара и пел. Мать его била розгой или палкой от метлы, а он смеялся и пел. Она била, а он пел; она уже устала, а он всё пел. Тогда она опустила руки, а он пел, погладил свои разбитые плечи и ушёл, напевая.

Пойте в переполненных троллейбусах (чертовски хочется свой гнев выпеть!). И, если вам надо платить за пение, тогда платите!

Пойте, когда пьёте. С горя ли, со скуки ли вы пьёте. Вы можете полчары выпить, но можете ли вы полчары выпеть?

Пойте у могилы. Что вы молчите? Пойте!
Он не слышит.
Не ему! Пойте не ему ушедшему, а себе оставшемуся.

Не о мхе в могиле, а о том листике на верхушке дерева. Себе, живые! – вам песня нужна, не ему.

Когда вы просыпаетесь ночью, соловьи поют. Видите, даже в ночи есть песня. Вы поёте только по утрам те солнечные песни? А песни гнева, отчаяния и натиска? Да, где ваши песни натиска?

Вы уже победили, потому что поёте только по утрам? Или побеждены, потому что не поёте вовсе?…

 

Янис Райнис

Янис Райнис

Стихотворение, для практики падежа Акузативс. 

Es mīlu tevi
Kā vilnis jūrmalu,
Kā ziediņš smaržu,
Kā mēness nakti,
Kā rudens sauli!


Es mīlu tevi tā,
Kā vārds mīl ausis,
Kā stars mīl aci,
Kā pukstiens tavu sirdi mīl-
Es mīlu tevi!

/J.Rainis/

1280px-Monumento_a_Rainis_en_Esplānade,_Riga,_Letonia,_2012-08-07,_DD_01


 

Мой вольный перевод:

Я люблю тебя
Как волна берег,
Как цветочек запах,
Как луна ночь,
Как осень солнце!

Я люблю тебя так,
Как слово любит уши,
Как луч любит око,
Как стук сердце твоё любит —
Я люблю тебя.

 

Советую послушать песню, основанную на этом стихотворении.